DR IWONA PALICKA

Specjalista Psychologii Klinicznej – NEUROPSYCHOLOG TERAPEUTA TRAUMY I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH

NEUROPSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

mózgDSC_0660

ZAKRES USŁUG:

* ocena i stymulacja rozwoju psychomotorycznego małego dziecka

* diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (wrodzonymi i nabytymi)

* diagnoza niepowodzeń szkolnych, ocena ryzyka dysleksji

* diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi:

– opóźniony bądź zaburzony rozwój mowy
– niedojrzałość neuromotoryczna (dysfunkcje rozwoju odruchowości)
– zaburzenia przetwarzania sensorycznego
– dysfunkcje przetwarzania słuchowego
– zaburzenia z grupy FASD
– całościowe zaburzenia rozwoju
– nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi
– specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych
– specyficzne zaburzenia koordynacji ruchowej, dyspraksja

 

Zaburzenia neurorozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości zarówno rozwoju ruchowego,
jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka.

W literaturze brak jednoznacznych wyjaśnień definicyjnych:

* w szerszym ujęciu dotyczą zaburzeń wzrostu mózgu

* w węższym ujęciu dotyczą zaburzeń czynności mózgu, zawierające:

– problemy neuropsychiatryczne,
– upośledzenie funkcji ruchowych,
– zaburzenia uczenia,
– dysfunkcje rozwoju językowego i komunikacji niewerbalnej

 

Zaburzenia te mają swoje podłoże w uszkodzeniu bądź atypowym rozwoju ośrodkowego układu nerwowego nieprawidłowości w obszarach podkorowych, dysfunkcje istoty białej, deficyty funkcjonowania neuronów lustrzanych, nieprawidłowości korowe.

Zaburzenia neurorozwojowe w klasyfikacji DSM-5:

– niepełnosprawność intelektualna,
– zaburzenia komunikacji,
– zaburzenia ze spektrum autyzmu,
– ADHD,
– specyficzne zaburzenia uczenia się,
– zaburzenia motoryczne,
– tiki,
– inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe wg DSM5 kod 315.8 (w tym FASD jako zaburzenie neurorozwojowe związane z narażeniem na alkohol przed urodzeniem: Zaburzenie neurorozwojowe związane z narażeniem na alkohol przed urodzeniem wiąże się z występowaniem różnych objawów upośledzenia rozwoju w następstwie narażenia na alkohol in utero – bez różnicowania czy mamy do czynienia z wariantem o wyraźnie zaznaczonych cechach dysmorficznych czy z wariantem bez dysmorfii – podtyp: ND-PAE (Neurobehavioral Disorder Associated with Prenatal Alcohol Exposure), dawniej: ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder).