DR IWONA PALICKA

Specjalista Psychologii Klinicznej – NEUROPSYCHOLOG TERAPEUTA TRAUMY I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH

Kwalifikacje

BIO

Iwona Palicka – Doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii (obszar zainteresowań: neuropsychologia rozwojowa), terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, certyfikat Praktyka Terapii Traumy modelu Somatic Experiencing SE®, oraz pracy z traumą rozwojową w modelu NARM™ NeuroAffective Relational Model, SOMA-Embodiment® i NAPD NeuroAffective Personality Development oraz Facylitatora EmotionAid®.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci, między innymi kurs diagnostyki FASD pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington.

Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Trener INPP w zakresie szkoleń 2-dniowych dla nauczycieli oraz szkoleń 1-dniowych dla pracowników medycznych, a także asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej, neurobiologii przywiązania i leczenia traumy rozwojowej.

Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD.

Praca doktorska w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki o zdrowiu pt. „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” zrealizowana i obroniona na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Roberta Śmigla, recenzenci: prof. dr hab. E.Mojs, dr hab. med. K.Szymańska

https://bip.umed.wroc.pl/artykul/182/2542/przewod-doktorski-iwona-palicka

 

WYKSZTAŁCENIE

1998r. – absolutorium i magisterium na UAM w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna

2002r. – ukończone szkolenie specjalizacyjne I.stopnia pod auspicjami Ministra Zdrowia w „dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie psychologii klinicznej, uzyskany tytuł „Psycholog Kliniczny” (egzamin państwowy)

2005r. – ukończone całościowe szkolenie w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej – uzyskany certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, uprawniający do prowadzenia diagnozy i konstruowania terapii wg metody integracji sensorycznej A.J.Ayres

2008r. – ukończony roczny kurs dla terapeutów i trenerów w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, z ramienia The Institute for Neuro-Physiological Psychology w Chester (filia INPP-Polska) – uzyskany certyfikat Terapeuty Neurorozwoju INPP nr 005/INPP/POLAND

2009r. – uzyskana Licencja Trenera INPP, uprawniająca do prowadzenia szkoleń podstawowych 2-dniowych, nr identyfikacyjny LIC I/2009/0005/Poland

2009r. – ukończony kurs Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena (JIAS), certyfikat Provider von JIAS nr 0014/09, Centrum Terapii Johansena IAS Polska

2010r. – ukończone całościowe szkolenie specjalizacyjne pod auspicjami Ministra Zdrowia w „dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia”, z Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii uprawniające do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Psychologii Klinicznej (dawny II.stopień specjalizacji)

2013r. – uzyskany tytuł Specjalisty Psychologii Klinicznej (w obszarze Neuropsychologii); egzamin praktyczny: obronione Studium Przypadku Pacjenta z Częściowym Płodowym Zespołem Alkoholowym (PFAS)

2016r. – ukończone 3-letnie szkolenie afiliowane przy Somatic Experiencing Trauma Institute – Somatic Experiencing® Terapia Traumy – tytuł: Somatic Experiencing Practitioner (SEP) – certyfikat PLPLUS16020

2018r. – ukończony 2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów traumy rozwojowej w modelu NARM™ NeuroAffective Relational Model – certyfikat NARM Practitioner 

2019r. – uzyskany stopień naukowy Doktora nauk o zdrowiu (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu) na podstawie rozprawy „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” – Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2020r. – ukończony 2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów traumy rozwojowej w modelu SOMAEmbodiment® – tytuł: SOMA-Embodiment Practitioner – certyfikat PL 028/2020 

2020r. – ukończone 2-letnie szkolenie specjalistyczne w zakresie Neuroafektywnej Psychologii Rozwojowej (NAPD)

2021r. – ukończone szkolenie specjalistyczne z programu pierwszej pomocy emocjonalnej EmotionAid® – tytuł: Facylitator EmotionAid – certyfikat ITI International Trauma-Healing Institute

UKOŃCZONE KURSY I WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

* maj 1995r. Warsztat Psychologiczny „Agresja i przemoc seksualna wobec dzieci”

* marzec-kwiecień 1996r. Warsztaty Psychologiczne z Analizy Transakcyjnej

* luty 2000r. Kurs Doskonalący „Podstawy neuropsychologii”

* czerwiec-grudzień 2000r. Kurs Doskonalący „Psychologia kliniczna”

* kwiecień 2001r. Warsztat Metodyczny w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona – I stopień

* październik 2001r. Warsztat Metodyczny w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona – II stopień

* marzec-kwiecień 2002r. Kurs Doskonalący „Afazje – badanie kliniczne i rehabilitacja”

* maj 2002r. Kurs Doskonalący „Bóle głowy znaczenie diagnostyczne w badaniu neuropsychologicznym”

* grudzień 2002r. Kurs Doskonalący „Pamięć – analiza neuropsychologiczna”

* marzec 2004r. Warsztat Psychologiczny „Diagnoza i pierwsza interwencja w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci”

* kwiecień-maj 2004r. Kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” – instruktor Małgorzata Karga

* grudzień 2004r.-styczeń 2005r. Kurs II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej” – instruktor Małgorzata Karga

* luty 2005r. Szkolenie specjalistyczne „Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością złożoną – medyczne aspekty przyczyn występowania niepełnosprawności złożonej”

* maj 2005r. Warsztat specjalistyczny „Diagnoza i terapia Integracji Sensoryczneju dzieci od 0 do 3 lat” – prowadzenie Violet F.Maas

* czerwiec 2005r. Szkolenie „Profil Rozwojowy wg G.Domana i Metoda Organizacji Neurologicznej”

* luty 2006r. Kurs specjalistyczny wg metody Sally Goddard-Blythe terapii odruchów pierwotnych „Rozpoznawanie i terapia opóźnienia neurorozwojowego u dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce” – prowadzenie Sally Goddard-Blythe, Peter Blythe

* kwiecień-czerwiec 2006r. Kurs doskonalący „Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego”

* styczeń 2007r. Kurs doskonalący I.stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – prowadzenie prof.Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik

* marzec 2007r. Warsztat doskonalący „Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci”

* maj 2007r. Warsztat specjalistyczny „Diagnoza i terapia SI dziecka do 3 roku życia” – prowadzenie Małgorzata Dąbrowska, Iwona Osiecka

* listopad 2007r. Warsztat specjalistyczny dla terapeutów SI „Aktywności sensomotoryczne i ich modyfikacja w pracy z dziećmi ze znaczną hipotonią i wadami postawy” – prowadzenie Errika Ziva

* luty-grudzień 2008r. Szkolenie specjalistyczne „Praca z dzieckiem z Alkoholowym Uszkodzeniem Płodu FAS Fetal Alcohol Syndrome” – prowadzenie Małgorzata Klecka

* kwiecień 2008r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Zaburzenia języka i mowy u chorych po uszkodzeniu mózgu”

* listopad 2007r.-wrzesień 2008r. Kurs w zakresie „Teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP” – instruktor Jur ten Hoopen

* listopad 2008r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Zaburzenia funkcji wykonawczych po uszkodzeniach mózu”

* styczeń 2009r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Rehabilitacja neuropsychologiczna w ogniskowej, nie postępującej patologii mózgu”

* styczeń 2009r. Szkolenie doskonalące „Wczesna diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju” – Fundacja Prodeste

* marzec 2009r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Zaburzenia pamięci po uszkodzeniach mózgu”

* marzec 2009r. Szkolenie doskonalące „Specyfika zaburzeń u dzieci z problemami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem (FASD)” – prowadzenie Małgorzata Klecka

* maj 2009r. Szkolenie specjalistyczne „Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne stosowane w zaburzeniach praksji” – prowadzenie TeresaA. May-Benson

* czerwiec 2009r. Kurs „Indywidualnej Stymulacji Suchu Johansen IAS” – prowadzenie Thake Hansen-Lauff, Katrin Sanne

* wrzesień 2009r. Szkolenie doskonalące „Terapia zaburzeń sensorycznych met.C.Delacato” – Fundacja Prodeste

* wrzesień 2009r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Zachowania ruchowe i ich zaburzenia w wyniku uszkodzenia mózgu”

* październik 2009r. Szkolenie specjalistyczne „Psychiatria małych dzieci. Zaburzenia emocjonalne i relacyjne (wprowadzenie)” – prowadzenie dr Stella Acquarone

* listopad 2009r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Zaburzenia emocji i motywacji oraz zmiany osobowości po uszkodzeniach mózgu”

* listopad 2009r.- luty 2010r. Cykl szkoleń pt. „Dziecko z FASD. Rozwój psychoseksualny człowieka. Wykorzystanie seksualne i uraz traumatyczny – objawy i postępowanie” – prowadzenie dr Agnieszka Widera-Wysoczańska, Wiesław Sokoluk, Małgorzata Klecka

* marzec 2010r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Neuroanatomia i neuroobrazowanie. Seminarium superwizyjne”

* kwiecień 2010r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Choroby otępienne. Seminarium superwizyjne – analiza przypadków”

* kwiecień 2010r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Choroby otępienne. Seminarium superwizyjne analiza przypadków”

* maj 2010r. Kurs specjalizacyjny Psychologii Klinicznej „Struktury głębokie mózgu- anatomia, funkcje i neuropsychologiczne implikacje. Seminarium superwizyjne”

* czerwiec 2010 Szkolenie doskonalące superwizyjne metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS

* wrzesień 2010r. Szkolenie specjalistyczne „Diagnoza: autyzm i zespół Aspergera” – prowadzenie dr Aneta Wojciechowska

* wrzesień-październik 2010r. Szkolenie specjalistyczne „FASD 4-Digit Diagnostic Code” – kierownik prof.Susan J.Astley

* listopad 2010r. Szkolenie specjalistyczne „Kopfgelenk Induzierte Symmetriestoerung (KISS)” – prowadzenie dr Editha Halfmann

* październik 2010r.-marzec 2011r. Szkolenie „Dzieci z FASD po wykorzystaniu seksualnym rozmowa – diagnostyczna i metody wsparcia” – prowadzenie dr Agnieszka Widera-Wysoczańska

* lipiec 2011r. Warsztat  specjalistyczny „Audiologia w pigułce”

* sierpień 2011r. Szkolenie doskonalące superwizyjne metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS

* październik 2011r. Kurs doskonalący „Stosowana Analiza Zachowania w terapii osób z autyzmem” I. moduł – PSTB Kraków

* listopad 2011r. Szkolenie specjalistyczne „Terapia ręki”

* styczeń 2012. Szkolenie doskonalące dla terapeutów SI „Black, White and Gray – clinical understanding, reasoning and strategies for ADHD and SPD” – prowadzenie Bhu Venkatesan

* luty 2012r. Szkolenie doskonalące superwizyjne dla terapeutów i trenerów INPP

* kwiecień 2012r. Szkolenie doskonalące dla terapeutów SI „Nie-zgrane dziecko: Zrozumieć zaburzenia przetwarzania sensomotorycznego” – prowadzenie Carol Stock-Kranowitz

* lipiec 2012r. Warsztat doskonalący dla terapeutów „Sztuka diagnozy SI” – prowadzenie Małgorzata Karga, Małgorzata Dąbrowska

* styczeń 2013r. Szkolenie Specjalistyczne PECS Picture Exchange Communication System Poziom 1

* marzec-kwiecień 2013r. Szkolenie specjalistyczne „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – szkolenie 3-stopniowe” – prowadzenie Beata Ignaczewska

* czerwiec 2013r. Szkolenie specjalistyczne „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS” – prowadzenie dr Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Pracownia Testów Psychologicznych

* wrzesień 2013r. Specjalistyczne szkolenie dla normalizatorów Skali IDS-P – Pracownia Testów Psychologicznych

* październik 2013r. Szkolenie specjalistyczne „Wspieranie rozwoju osób z autyzmem” – prowadzenie Fundacja Prodeste

* październik 2013r. Szkolenie specjalistyczne „Stosowanie testu DMI-2 do diagnozy myślenia operacyjnego u dzieci w wieku 6-13 lat” – prowadzenie prof.Anna Matczak, Pracownia Testów Psychologicznych

* listopad 2013r. Szkolenie doskonalące superwizyjne metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS

* listopad/grudzień 2013r. Szkolenie doskonalące „Diagnoza neuropsychologiczna dziecka – specyfika badania, formułowanie hipotez, dobór metod diagnostycznych” – prowadzenie dr hab.Anita R.Borkowska , prof.UMCS

* grudzień 2013r. Szkolenie specjalistyczne „Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym” – prowadzenie Bartosz Radtke, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

* luty 2014r. Kurs „Somatic Experiencing SE® Terapia Traumy” – I.moduł – nauczyciel Doris Rothbauer SEP

* czerwiec 2014r. Szkolenie warsztatowe „Zrozumieć dziecko z RAD (Reactive Attachment Disorder – Zespół Zaburzenia Więzi)” – prowadzenie dr Helen Minnis, Claire Davidson

* sierpień 2014r. Kurs „SE® Terapia Traumy” – II.moduł – nauczyciel Doris Rothbauer SEP

* grudzień 2014r. Szkolenie Specjalistyczne „Bilateralna Integracja wg Sheila Dobie” – prowadzenie Andy Dalziell

* luty 2015r. Szkolenie „Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres moduł I. wg SI Therapie Original” – prowadzenie Elisabeth Soechting GSIO

* luty 2015r. Kurs „SE® Terapia Traumy” – III.moduł – nauczyciel Doris Rothbauer SEP

* marzec 2015r. Szkolenie doskonalące superwizyjne dla terapeutów i trenerów INPP – prowadzenie Sally Goddard-Blythe

* marzec – czerwiec 2015r. Warsztaty „Focusing Relacje Wewnętrzne” poziomy I-IV – prowadzenie Barbara McGavin

* czerwiec 2015r. Szkolenie „Bilateralna Integracja – program szkolny” – prowadzenia Katarzyna Rychetsky, Martin Rychetsky

* wrzesień 2015r. Kurs „SE® Terapia Traumy” – IV.moduł – nauczyciel Doris Rothbauer SEP

* wrzesień 2015r. Seminarium „Trudności rozwojowe u dzieci i młodzieży w perspektywie psychosomatycznej” – prowadzenie dr Sara Achilli, dr Fabio Sinibaldi

* wrzesień 2015r. Szkolenie doskonalące superwizyjne metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS

* wrzesień 2015r. Szkolenie „Integracja Sensoryczna wgAyres moduł II.1 wg SI Therapie Original – Obserwacja Kliniczna” prowadzenie Elisabeth Soechting GSIO

* październik 2015r. Warsztat Szkoleniowy narzędzia M-CHAT-R/F – prowadzenie pracownicy NSPPP Synapsis

* październik 2015r. Szkolenie doskonalące superwizyjne metody Bilateralnej Integracji – prowadzenie Andy Dalziell

* grudzień 2015r. Szkolenie „Integracja Sensoryczna w rozwoju niemowląt i małych dzieci” – prowadzenie dr Susan Smith Roley

* luty 2016r. Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania „Baterii metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat” – uprawnienia do posługiwania się Baterią Dyskalkulia 10/12 w praktyce diagnostycznej – prowadzenie dr Bartosz Radtke, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

* luty 2016r. Szkolenie „Integracja Sensoryczna wg Ayres moduł II.2 wg SI Therapie Original – Testy SIPT „ – prowadzenie Elisabeth Soechting GSIO

* kwiecień 2016r. Kurs „SE® Terapia Traumy” – V.moduł – nauczyciel Ursula Funke-Kaiser SEP

* wrzesień 2015r.-czerwiec 2016r. Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”

*czerwiec 2016r. Warsztat Focusing – poziom IV. „Facylitowanie wewnętrznych relacji” – prowadzenie Peter Gill (Manju)

* lipiec 2016r. Warsztat Specjalistyczny „Trauma oczami dziecka” – prowadzenie Maggie Kline SEP

* wrzesień 2016r. Szkolenie „Wnioskowanie kliniczne na podstawie Integracji Sensorycznej wg Ayres – interpretacja Testów SIPT – moduł III.1” – prowadzenie Zoe Mailloux OTD, OTR/L, FAOTA

* wrzesień 2016r. Seminarium Warsztatowe „Pomiar przywiązania – metody ilościowe i jakościowe”, moduły „Diagnoza przywiązania w rodzinach zastępczych i adopcyjnych” „Wskaźniki obserwacyjne w pomiarze przywiązania” – organizator: Polski Oddział Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem SEAS Polska

* październik 2016r. Webinarium „Ayres Sensory Integration Fidelity Measure” – prowadzenie Małgorzata Karga

* październik 2016r. Szkolenie specjalistyczne „Neurotest Pro Kalkulia” – uprawniające do posługiwania się testem Pro Kalkulia 6-9 (Promathematica) – prowadzenie dr Małgorzata Gut

* listopad 2016r. Szkolenie specjalistyczne „Testy w diagnozie neuropsychologicznej” – prowadzenie Joanna Stańczak, Pracownia Testów Psychologicznych

* grudzień 2016r. Kurs „SE® Terapia Traumy” – VI.moduł – nauczyciel Ursula Funke-Kaiser SEP

* luty 2017r. Szkolenie „Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem baterii testów Profil Arytmetyczny” – prowadzenie Anna Walerzak-Więckowska

* marzec 2017r. Kurs NARM™ NeuroAffective Relational Model – moduł I. – nauczyciel Michael Mokrus

* marzec 2017r. Szkolenie „Karmienie Terapeutyczne – Human Touch – kurs podstawowy” – prowadzenie Monika Habik

* marzec 2017r. Certyfikowany kurs „Original Empathy Dolls ® for learning, playing and therapy” – prowadzenie Monika Habik

* marzec 2017r. Szkolenie „Stosowanie i interpretacja Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS” – prowadzenie Radosław Wujcik, Pracownia Testów Psychologicznych

* kwiecień 2017r. Szkolenie nadające uprawnienia diagnostyczne „Bateria PU1” – prowadzenie dr Bartosz Radtke, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

* maj 2017r. Szkolenie z zakresu metody projekcyjnej „Coffy Test” służącej do badania reprezentacji przywiązaniowej dzieci i młodzieży – prowadzenie dr Maurizio Cardi (autor metody Coffy Test)

* sierpień 2017r. Warsztat Specjalistyczny „SE w pracy z dziećmi” – prowadzenie Maggie Kline SEP

* wrzesień 2017r. Kurs NARM™ NeuroAffective Relational Model – moduł II. – nauczyciel Michael Mokrus

* wrzesień 2017r. Szkolenie doskonalące superwizyjne metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS

* październik 2017r. Szkolenie nadające uprawnienia diagnostyczne „Skala Inteligencji Stanford-Binet 5” – prowadzenie dr Bartosz Radtke, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

* grudzień 2017r. Szkolenie „Ayres’SI Intervention – Terapia w Integracji Sensorycznej Ayres – moduł III.2  wg SI Therapie Original” – prowadzenie Elisabeth Soechting, Daniela Schlager-Jaschky GSIO

* luty 2018r. Kurs NARM™ NeuroAffective Relational Model – moduł III. – nauczyciel Michael Mokrus

* maj 2018r. Warsztat Oznaki niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i dorosłych” – prowadzenie Sally Goddard-Blythe

* czerwiec 2018r. Szkolenie doskonalące superwizyjne metody Bilateralnej Integracji – prowadzenie Andy Dalziell

* czerwiec 2018r. Kurs NARM™ NeuroAffective Relational Model – moduł IV. – nauczyciel Michael Mokrus

* październik 2018r. Kurs zaawansowany NARM™ Touch – Neuroafektywna regulacja przy pomocy dotyku w odniesieniu do wczesnych doświadczeń życiowych – nauczyciel Michael Mokrus

*grudzień 2018r. Szkolenie doskonalące superwizyjne dla terapeutów i trenerów INPP

* marzec 2019r. Kurs specjalistyczny dla Terapeutów Traumy SOMA-Embodiment® – moduł I. – nauczyciel dr Sonia Gomes

* lipiec 2019r. Kurs specjalistyczny dla Terapeutów Traumy SOMA-Embodiment® – moduł II. – nauczyciel Marcelo Muniz

* wrzesień 2019. Warsztat specjalistyczny „Trauma transgeneracyjna – echa przeszłości a poszukiwanie swojego Ja” – prowadzenie dr Heike Gattnar

* październik 2019r. Kurs specjalistyczny dla Terapeutów Traumy „Neuroafektywny Rozwój Osobowości” – moduł I. – nauczyciel Marianne Bentzen

* listopad 2019r. Warsztat specjalistyczny dla Terapeutów Traumy „Wprowadzenie do regulacji OUN” – prowadzenie Yuri Zelez

* listopad 2019r. – Kurs specjalistyczny dla Terapeutów Traumy SOMA-Embodiment® – moduł III. – nauczyciel dr Sonia Gomes

* luty 2020r. Kurs specjalistyczny dla Terapeutów Traumy SOMA-Embodiment® – moduł IV. – nauczyciel dr Sonia Gomes

* marzec 2020r. Kurs specjalistyczny dla Terapeutów Traumy „Neuroafektywny Rozwój Osobowości” – moduł II. – nauczyciel Marianne Bentzen

* wrzesień 2020r. Kurs specjalistyczny dla Terapeutów Traumy „Neuroafektywny Rozwój Osobowości” – moduł III. – nauczyciel Marianne Bentzen

* wrzesień 2020r. Warsztat Naukowy „Mózg dziecka i jego funkcje” – prowadzenie dr hab.Krystyna Rymarczyk

* październik 2020r. Warsztat specjalistyczny „Teoria Poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości” – prowadzenie prof.Stephen Porges i prof.Sue Carter

* październik 2020r. Warsztat Naukowy „Neurony umierają z nudów” – prowadzenie dr hab.Krystyna Rymarczyk

* październik 2020r. Szkolenie specjalistyczne „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2” – prowadzenie dr Aleksandra Jaworowska, Joanna Niedziela, Pracownia Testów Psychologicznych

 * listopad 2020r. Warsztat Naukowy „Gadająca głowa- czyli jak mózg przetwarza mowę?” – prowadzenie dr hab. Krystyna Rymarczyk

* listopad 2020r. Szkolenie specjalistyczne „Dyzartria wyzwaniem logopedy – terapeuty™” – prowadzenie Magdalena Mazur

* luty 2021r. Webinar „Mózg w sieci emocji, czyli naukowo o miłości, strachu i empatii” – prowadzenie dr hab. Krystyna Rymarczyk

* luty 2021r. Webinar „Jak rozpoznać wady genetyczne dzieci? ABC dla specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.Część I i II” – prowadzenie dr Anna Jakubiuk-Tomaszuk

* marzec 2021r. Webinar „APD w USA” – prowadzenie dr Maryann Kaminsky, dr Kavita Kaul

* kwiecień 2021r. Warsztat Naukowy „Co badania obrazowania mózgu mówią nam dziś o zaburzeniach neurorozwojowych?” – prowadzenie dr hab. Krystyna Rymarczyk

* kwiecień 2021r. – Webinarium „Integracja Sensoryczna wg Ayres – zasady prowadzenia terapii i założenia teoretyczne” – prowadzenie Kristiane Kull-Sadacharam

* kwiecień-maj 2021r. Kurs specjalistyczny dla Facylitatorów programu EmotionAid® prowadzenie dr Cathy Lawi,  Maskit Gilan Shochat

* czerwiec 2021r. Webinar „Zastosowanie Teorii Poliwagalnej w praktyce” – prowadzenie Heleen Grooten

* wrzesień 2021r. Szkolenie specjalistyczne „Podstawy stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V” – prowadzenie dr Aleksandra Jaworowska, Joanna Stańczak, Pracownia Testów Psychologicznych

* wrzesień 2021r. Szkolenie specjalistyczne „Brainspotting” faza 1. – nauczyciel Monika Gos

* wrzesień 2021r. Szkolenie doskonalące Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka” – prowadzenie dr hab. Grażyna Kmita

* listopad 2021r.  Szkolenie doskonalące superwizyjne dla terapeutów i trenerów INPP

* grudzień 2021r. Szkolenie doskonalące superwizyjne metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS

CZYNNY UDZIAŁ W ZJAZDACH NAUKOWYCH

wrzesień 2008r. – XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”. Prowadzenie warsztatu „Możliwości wykorzystania założeń teorii Integracji Sensorycznej A.J.Ayres w pracy psychologicznej z dziećmi” (publikacja abstraktu w materiałach zjazdowych)

maj 2009r. – Konferencja z cyklu „Przeciw porzuceniu – rodzice zastępczy  nadzieją”. Referat „Zaburzenia integracji sensorycznej w FASD”

wrzesień 2009r. – Konferencja Naukowa z okazji IX Światowego Dnia FAS „FASD jako wyzwanie dla rodziny, profesjonalistów, społeczeństwa”. Referat „Zaburzenia odruchowości u dzieci z FASD – wpływ na funkcjonowanie”

październik 2009r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTT „Postępy w diagnostyce i terapii”. Referat „Nowe trendy w terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego. Metoda Integracji Sensorycznej A.J.Ayres i Terapia Neurorozwojowa wg INPP Sally Goddard-Blythe & Peter Blythe”

grudzień 2009r. – Konferencja Naukowa „Systemowe podejście we wspomaganiu rozwoju, edukacji, życia zawodowego i społecznego osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera”. Referat „Metoda Integracji Sensorycznej w terapii osób z autyzmem fakty i mity.” Prowadzenie warsztatu „Podstawy wiedzy o Integracji Sensorycznej i możliwościach jej wykorzystania w rozumieniu zaburzeń osób z autyzmem.”

wrzesień 2010r.  Udział w Konferencji Naukowej z okazji X Światowego Dnia FAS „Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD”. Prowadzenie warsztatu „Wspieranie rozwoju dziecka z FASD z zaburzeniami integracji sensorycznej. Możliwości terapeutyczne”

czerwiec 2011r – VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Przeciw Porzuceniu  – Rodzice Zastępczy Nadzieją pn.: Czy rodzicielstwo zastępcze ma przyszłość? Prelekcja „Wpływ wczesnej diagnozy neurorozwojowej i sensorycznej na rozwój i funkcjonowanie dzieci”

październik 2012r. – Konferencja „Dziecko z płodowym zespołem alkoholowym – możliwości pomocy na podstawie doświadczeń własnych”. Prelekcja „Możliwości terapeutyczne dziecka z FASD”

listopad 2012r. – Konferencja dla specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego. Prelekcja „Patrzę na ciebie przez okulary sensoryczne. Dojrzałość szkolna w kontekście wiedzy o procesach przetwarzania sensorycznego i teorii integracji sensorycznej A.J.Ayres”

marzec-kwiecień 2014r. – Konferencja szkoleniowa „Odrzucenie a więź. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży z FASD”. Tematy wystąpień i warsztatów: „Wpływ wczesnej diagnozy neurorozwojowej i sensorycznej na rozwój i funkcjonowanie dzieci z FASD” „FASD możliwości terapeutyczne” „Praktyczne zastosowanie kwestionariusza diagnostycznego FASD w połączeniu z diagnostyką neurorozwojową. Interwencja i wsparcie czego potrzebują rodzice i dzieci”

wrzesień 2014r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dzieci, które pozostają dziećmi. Osoby z poalkoholowymi zaburzeniami płodu – diagnoza, problemy, pomoc”. Temat wystąpienia „Wyzwania rozwojowe u dzieci z FASD. Jak zapobiec zaburzeniom wtórnym”.

wrzesień 2014r. – Konferencja organizowana przez Sejmową Podkomisję Stałą ds Zdrowia Publicznego „FAS jako problem zdrowia publicznego. Wyzwania dla polityki zdrowotnej i społecznej”. Raport ekspercki „Problemy diagnozy psychologicznej dzieci z grupy FASD. Od prawidłowej diagnozy potrzeb rozwojowych do właściwej interwencji” zapis medialny

listopad 2014r. – I.Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka” Referat „Miejsce diagnozy neuropsychologicznej w diagnostyce 4-Cyfrowym Kwestionariuszem dla FASD”, Prowadzenie warsztatu  „Deficyty przetwarzania sensorycznego w praktyce neuropsychologa dziecięcego”

wrzesień 2015r. – Konferencja „FAS w perspektywie psychosomatycznej”. Referat „Zaburzenia regulacji u dzieci z FAS z deficytami przetwarzania  sensorycznego”

październik 2015r. – I.Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu. Referat: „Zaburzenia neurorozwojowe i ich wpływ na kształtowanie się przywiązania”

listopad 2015r. – XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg, umysł a zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne”. Referat „Pułapki diagnozy neuropsychologicznej dzieci z FAS. Czy na pewno wiemy, kogo badamy?”

marzec 2016r. – Konferencja  Szkoleniowa „Zostań diagnostą i terapeutą Integracji Sensorycznej”. Referaty „Wskaźniki dysfunkcji przetwarzania sensorycznego widoczne w codziennym życiu”, „Czy istnieje dziecko za małe na ocenę przetwarzania sensorycznego? Jak patrzeć na świat przez okulary sensoryczne”. Warsztat: „Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i małych dzieci – zasady obserwacji i wspomagania”

marzec 2016r. – Seminarium naukowe „FASD – diagnostyka różnicowa, medyczna i psychologiczna”. Referat „Dylematy diagnostyczne w psychologicznej diagnozie FASD”

kwiecień 2016r. – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTTMMH „Bóle i inne objawy chorobowe odczuwane w obrębie głowy, twarzy, połączenia głowowo-szyjnego, epidemiologia, patogeneza, diagnostyka, terapia”. Referat: „Deficyty przetwarzania sensorycznego w praktyce neuropsychologa dziecięcego”

konf_ledziny

wrzesień 2016r. – Konferencja Naukowa w ramach XVI Obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce pt.: „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej”; referat „Czy my się dobrze rozumiemy? Współpraca wielospecjalistyczna w obszarze diagnozy i terapii FASD”

 

 

listopad 2016r. – II.Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”; referat „Deficyty przetwarzania sensorycznego w FASD” w ramach sympozjum „Integracja praktyki z teorią w neuropsychologii rozwojowej – różni pacjenci, różne potrzeby”

czerwiec 2017r. – II.Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie – interdyscyplinarny model opieki nad kobietą w ciąży powikłanej i w sytuacji niepowodzeń położniczych”; referat „FAS – choroba wrodzona czy społeczna?”

wrzesień 2017r. – Konferencja Naukowa w ramach XVII Obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce pt.: „FAS i przywiązanie”; referat „Neurobiologiczne wyposażenie do tworzenia więzi”

październik 2017r. – Konferencja „Rodzic zastępczy i specjalista – skuteczny duet”; referat „Rodzaje trudności i metody stymulacji rozwoju dziecka – współpraca opiekunów, specjalistów i instytucji oświatowych”.

listopad 2017r. – Konferencja Ogólnopolska „Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień”; referat „Zaburzenia somatosensorycze – wpływ na kształtowanie się przywiązania”

marzec 2018r. – Konferencja Integracja Sensoryczna „Dziecko-Terapeuta-Rodzic”; referat „Diagnosta SI jako śledczy – jak patrzeć na świat przez okulary sensoryczne”;  warsztat „Diagnosta SI jako śledczy. Czy istnieje dziecko za małe na diagnozę SI? Jak obserwować i interpretować”

kwiecień-maj 2018r. – Cykl Specjalistycznych Konferencji Metodycznych dla warszawskich przedszkoli „Podstawy Integracji Sensorycznej dla Nauczycieli”; referat „Czy istnieje dziecko za małe na ocenę przetwarzania sensorycznego? Jak patrzeć na świat przez okulary sensoryczne”; warsztat „Wskaźniki dysfunkcji przetwarzania sensorycznego widoczne w codziennym życiu”

maj 2018r. – Konferencja Szkoleniowo-warsztatowa PCPR Legionowo „FAS w perspektywie interdyscyplinarnej”; wykłady: „FAS w perspektywie psychologicznej” „FAS w perspektywie terapeutycznej”; warsztaty: „FAS w perspektywie psychologicznej” „FAS w perspektywie terapeutycznej”.

maj 2018r. Konferencja z okazji XIV Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Krotoszynie; wykład: „Rodzaje zaburzeń neurorozwojowych, przyczyny ich powstania oraz metody stymulacji i terapii tych zaburzeń”

wrzesień 2018r. – Konferencja Naukowa w ramach XVIII Obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce pn.: „FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych”; referat „FAS w ujęciu neuropsychologicznym. Czego szukamy w diagnozie?”

wrzesień 2018r. – Międzynarodowa Konferencja Integracji Sensorycznej wg Ayres; referat „Historia Integracji Sensorycznej w Polsce”

październik 2018r. – Konferencja „Zrozumieć dziecko z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych” PCPR w Łomży; wykłady: „Rozwój przywiązania od poczęcia do 3 r. życia”, „Modele terapii dla dzieci z FASD”.

listopad 2018r. – III.Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce”; referat „W poszukiwaniu metod kompleksowej diagnozy małego dziecka z FASD. Wnioski z walidacji IDS-P dla FASD”; warsztat: „Miejsce diagnozy neuropsychologicznej w diagnozie za pomocą 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD”

marzec 2019r. – Kongres „Wokół Integracji Sensorycznej”. Referaty: „Trauma rozwojowa a zaburzenia integracji sensorycznej – praca z traumą w koncepcji Doświadczania Somatycznego (Somatic Experiencing® SE) Petera A.Levine’a” „Wskaźniki zaburzeń SI – co warto wiedzieć – case studies z praktyki gabinetu” 

wrzesień 2019r. – Konferencja Naukowa „FASD – wiele aspektów, wielu specjalistów, wspólne cele”; wystąpienia: „Zastosowanie Kwestionariusza Waszyngtońskiego FASD w polskiej praktyce klinicznej. Dylematy diagnostyczne i diagnoza różnicowa”, „Dylematy diagnozy neuropsychologicznej w spektrum FASD”

wrzesień 2019r. – Sympozjum Naukowe z okazji Światowego Dnia FAS „Łączymy doświadczenia – Holistyczne spojrzenie na FASD”; wystąpienia: „Zaburzenia sensoryczne w FASD i możliwości terapii”, „Nie chce czy nie może – zaburzenia poznawcze w FASD”, „Ocena neuropsychologiczna w FASD”, „Specyficzne zaburzenia komunikacji w FASD – współpraca z neurologopedą”

wrzesień 2019r. – Konferencja szkoleniowa z cyklu „Dziecko z zaburzeniami w domu i w szkole! Zrozum ! Stop przemocy !” – „FAS i inne zaburzenia neurorozwojowe jako wyzwanie wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne”; wystąpienia: „Zaburzenia neurorozwojowe – wyjaśnienie pojęcia, klasyfikacja wg DSM5”, „Nieprawidłowości rozwoju ruchowego, sensorycznego, intelektualnego i psychoemocjonalnego”, „Podstawy wiedzy o FAS/FASD – FASD jako zaburzenie neurorozwojowe o szerokim spektrum trudności”, „Reaktywne zaburzenia przywiązania a problemy psychiatryczne związane z maltretowaniem”, „Możliwości pomocy dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi i zaburzeniami przywiązania”, „Jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami neurorozwojowymi – w domu i szkole”

grudzień 2019r. – Konferencja Integracji Sensorycznej „Niezwykłe dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej”; referat: „SPD w kontekście traumy rozwojowej”

maj 2020r. – I. Kongres Praktyków i Studentów SE. Wykład „Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci w kontekście traumy rozwojowej”

wrzesień 2020r. – Konferencja online XX Światowy Dzień FAS w Polsce – FAScynujące Rozmowy na XX-lecie; temat: „Fascynujące dylematy w relacji specjalista-rodzic” 

wrzesień 2020r. – II. Ogólnopolski Praktyczny Kongres „Wokół Integracji Sensorycznej”. Referaty: „Standardy diagnozy SI – jakie kierunki diagnostyczne obrać, jak weryfikować poprawność postawionej diagnozy – dobre praktyki” „Pułapki diagnostyczne – jak ich uniknąć – case study na przykładzie procesu diagnostycznego dziecka ze spektrum autyzmu” „Kiedy terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów – analiza dróg działania”

grudzień 2020r. – Konferencja „FASD w perspektywie medycznej, psychologicznej i edukacyjnej”. Referat: „Wpływ zaburzeń neurobehawioralnychw FASD na funkcjonowanie dziecka w szkole”

marzec 2021r. – II Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa „Emocje w języku, poznaniu, doświadczeniu i terapii”. Wystąpienie wspólne: „Lęk w zaburzeniach neurorozwojowych i patologii osobowości – studium przypadku. Niedojrzałość neuromotoryczna – wpływ na zachowanie”. (dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska, dr n. o zdr. Iwona Palicka)

czerwiec 2021r. – III. Ogólnopolski Praktyczny Kongres „Wokół Integracji Sensorycznej”. Referaty: Prawidłowa diagnoza dziecka do 6 r.ż. – na co zwrócić uwagę: Na co należy zwrócić szczególną uwagę diagnozując dzieci od 4. do 6 r.ż, jak weryfikować poprawność postawionej diagnozy? Pułapki diagnostyczne – jak ich uniknąć – case study na przykładzie procesu diagnostycznego dziecka 2-letniego.Nieklasyczne pomoce diagnostyczne – o czym nam mówią?

wrzesień 2021r. – Konferencja online XXI Światowy Dzień FAS w Polsce – „Adolescenci i osoby dorosłe z FASD”, referat: „Z czym wracają do terapeuty? Młodzi dorośli z FAS w gabinecie neuropsychologa”

listopad 2021r. – IV.Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”; warsztat wspólny z dr Katarzyną Poniatowską-Leszczyńską: „Praca z zaburzeniami sensomotorycznymi w psychoterapii psychodynamicznej – interdyscyplinarne podejście do leczenia zaburzeń osobowości”

grudzień 2021r. – XXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia kliniczna – teoria, badania, praktyka”; referat „Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD. Autorska propozycja modelu diagnozy neuropsychologicznej” 

BIERNY UDZIAŁ W ZJAZDACH NAUKOWYCH

wrzesień 2002r. – Konferencja Specjalistyczna Komitetu Ochrony Praw Dziecka „Dziecko pod Parasolem Prawa”

listopad 2004r. – Konferencja Specjalistyczna KOPD „Przemoc emocjonalna wobec dzieci”

grudzień 2004r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody terapeutyczne, edukacyjne i wspomagające w pracy z osobami z autyzmem: teoria i praktyka, prawo i etyka”

kwiecień 2005r.  – I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka

czerwiec 2005r. – Konferencja Naukowa i Warsztaty Terapeutyczna w ramach II Zjazdu Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi

listopad 2005r. – Konferencja Specjalistyczna KOPD „Krzywdzenie fizyczne dzieci -rozpoznanie i zapobieganie”

grudzień 2005r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego”

kwiecień 2006r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)”

kwiecień 2006r. – Konferencja Specjalistyczna KOPD „Przemoc seksualna wobec dzieci”

wrzesień 2006r. – II. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”

listopad 2006r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zapobieganie agresji w szkole”

grudzie 2006r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Od niemowlęctwa do dojrzałości – więzi, neurobiologia i geny”

wrzesień 2007r. – XI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia rozwoju na początku trzeciego millenium”

październik 2007r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otworzyć świat – metody diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń okresu dzieciństwa i dojrzewania”

październik 2007r. – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka grudzień 2008r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kiedy mózg pracuje inaczej… – postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja”

maj 2009r. – III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Metody Diagnozy w Psychologii Klinicznej Dziecka”

wrzesień 2009r. – Międzynarodowe Sympozjum Naukowym”Wpływ alkoholu na rozwój dziecka  obraz kliniczny i problemy diagnostyczne dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym”

luty 2010r. – XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i I. Międzynarodowa Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna „Życie i śmierć człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej”

maj 2011r. – IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”

maj 2011r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne oblicza autyzmu diagnoza, leczenie,terapia” wrzesień 2011r. – Konferencja Naukowa „Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia”

październik 2011r. – Międzynarodowa Konferencja Ekspertów „Polityka alkoholowa w Polsce i Europie: medyczne i ekonomiczne aspekty używania alkoholu”

październik 2013r. – V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Trudności rodzicielstwa”

marzec 2014r. – Międzynarodowa Konferencja „Dyskalkulia – diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne”

maj 2014r. – Konferencja „Zrozumieć Dziecko z FAS – kontekst medyczny, psychologiczny i społeczny”

październik 2014r. – Konferencja „Rodzina adopcyjna, zastępcza jako zasób społeczny i jej zadania rozwojowe”

październik 2015r. – VI. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Wzajemne związki między nauką a praktyką w obszarze psychologii klinicznej dziecka”

październik 2015r. – Warsztat pokonferencyjny I.Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu „Interpretowanie zachowań niemowląt (przy pomocy skali NBAS) w kontekście rozwoju relacji przywiązaniowej”

wrzesień 2018r. – VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Diagnoza w terapii, terapia w diagnozie”

październik 2018r. – IX Forum Neurologii Dziecięcej „Neurologia dziecięca w ujęciu praktycznym”

marzec 2021r. – I.Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życie – śmierć”

maj 2021r. – XXVI. Międzynarodowa Konferencja INPP 

PUBLIKACJE
PUBLIKACJE NAUKOWE

Budzińska D, Harmak A, Palicka I (1999): Czy zgoda na pobieranie narządów do przeszczepu uzależniona jest od zachowania lekarza?, W: Psychologia społeczna wobec wyzwań życia współczesnego; Wyd.Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Społecznej UAM, Poznań.

Klecka M, Palicka I (2010): Czynniki ryzyka okresu okołoporodowego i ich wpływ na dalszy rozwój dziecka W: E.Lichtenberg-Kokoszka, Janiuk, J. Dzierżanowski (red. nauk.), Dziecko – aktywny uczestnik porodu, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7850-243-2, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palicka I, Śmigiel R, Pesz K, Janas-Kozik M, Klecka M (2016) Diagnostyka FASD według 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego S. Astley – znaczenie badania neuropsychologicznego. Standardy Medyczne/Pediatria, t.13, 2016/1, s. 173-181, http://www.standardy.pl/artykuly/doi/53#

Palicka I, Klecka M, Przybyło J (2016) Neurodevelopmental disorders of children as the challenging context of caregiving and attachment development: an example of children with FAS/FAS. Polskie Forum Psychologiczne , tom 21, numer 4, s. 555-572, DOI:10.14656/PFP20160404

Palicka I, (2017) Współpraca psychologa i logopedy w diagnostyce zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD. „Czy słyszysz to, co ja widzę?”- implikacje teoretyczne, doświadczenie własne. W: B.Skałbania, E.Jeżewska-Krasnodębska (red.) Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela/terapeuty. Konteksty teoretyczne i praktyka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palicka I, Śmigiel R, (2017) Walidacja Narzędzia Diagnostycznego „Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P)” z udziałem grupy dzieci z rozpoznanym Płodowym Zespołem Alkoholowym wg Kryteriów Waszyngtońskich. Pediatria Polska, 92 (2017), s.525-537, DOI:10.1016/j.pepo.2017.05.001

Pietrzak MA, Bakiera L, Palicka I, (2017) Przywiązanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu (FASD). Badanie za pomocą Attachment Story Completion Task. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 23, 1, 2017, 137-146, DOI: 10.14691/CPPJ.23.1.137

Palicka I, Klecka M, Przybyło J, (2017) Zaburzenia neurorozwojowe i ich wpływ na kształtowanie się przywiązania, na przykładzie dzieci z FAS/FASD – teoretyczne implikacje w praktyce klinicznej pracowników Fundacji Fastryga (reprint). W: K.Lubiewska, (red.) Przywiązanie. Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Klecka M, Palicka I, (2018). Trauma rozwojowa u dzieci – perspektywa neurorozwojowa. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(2), 26–37

Palicka I, Grzebna I (2018) Zaburzenia przetwarzania sensorycznego w percepcji rodziców i specjalistów – możliwości diagnozy i pomocy dzieciom przedwcześnie urodzonym. W: M.Wójtowicz-Szefler (red.) Dzieci przedwcześnie urodzone. Możliwości wsparcia i pomocy. Wyd.Difin, Warszawa

Kornaszewska-Polak M, Klecka M, Janas-Kozik M, Palicka I (2019) Jakość przywiązania u osób dorosłych ze zdiagnozowanym płodowym zespołem alkoholowym. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2019, 19 (2), p. 165–176.
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0017

Współaut.praca zbiorowa (2020) Rozpoznawanie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Zalecenia opracowane przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów. Medycyna Praktyczna – Pediatria, Wydanie Specjalne 1/2020
https://www.mp.pl/pacjent/inne-zagadnienia-medyczne/245442,rozpoznawanie-spektrum-plodowych-zaburzen-alkoholowych

Palicka I (2021) Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD. Wyd.Nauk.Borgis, Warszawa

Palicka I, Śmigiel R (2021) Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, W: R.Śmigiel, K.Szczałuba (red.) Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci, PZWL Wyd.Lekarskie, Warszawa

 

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE

Palicka I, (2007): Podstawy Integracji Sensorycznej, W: Półrocznik Autyzm 6/2007; Fundacja Dom Rainmana, Sopot

Klecka M, Palicka I, (2009). Uwaga – problem. Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży z poalkoholowymi zaburzeniami rozwoju FASD). Warszawa: Wyd.Fundacja Batorego.

Palicka I, (2014) Wyzwania rozwojowe u dzieci z FASD. Jak zapobiec zaburzeniom wtórnym. Artykuł konferencyjny dostęp: http://www.chmielno.pl/fas

Palicka I, Leszczuk-Rugała M, (2016) Diagnostyka zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD. Forum Logopedy, numer 14/2016, 50-54.

Palicka I, (2017) Dziecko z FASD. Ogród Jordana. Magazyn dla rodziców, rodziców zastępczych i adopcyjnych. 1(1)/2017, s.30-39

Palicka I, (2017) Możliwości terapeutyczne wobec dziecka z FASD. Ogród Jordana. Magazyn dla rodziców, rodziców zastępczych i adopcyjnych. 2(2)/2017, s.50-55

Palicka I, Leszczuk-Rugała M, (2017) Różne spojrzenia – wspólny cel. Współpraca logopedy i psychologa w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Forum Logopedy, numer 22/2017, 57-62.

Palicka I, (2018) Zaburzenia neurozwojowe. Etiologia, rodzaje oraz metody stymulacji rozwoju i terapii dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Biuletyn: Bliżej pomocy społecznej, numer 7/2018, s. 4-6.

Palicka I, (2018) Program Integracji Odruchów wg INPP jako metoda wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami mowy. Forum Logopedy, numer 28/2018, 52-55.

Palicka I, (2020) Trauma rozwojowa oczami neuropsychologa i terapeuty SI. W: Karmienie małego dziecka – wyzwaniem dla rodzica i terapeuty. Materiały z II.Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły Terapii Karmienia „Od Pestki do Ogryzka”. Wyd.Pestka i Ogryzek

Palicka I, (2020) Rola badania psychologicznego w diagnostyce dyslalii. Czego może oczekiwać logopeda od psychologa? Forum Logopedy, numer 38/2020, 53-56.

Palicka I. (2021), Możliwości terapii ARFID z wykorzystaniem terapii somatycznych/neurofizjologicznych (np. Somatic Experiencing, SOMA-Embodiment). W: red. M.Baj-Lieder i R.Ulman-Bogusławska (red.) Czy to już ARFID…? Praktyczny przewodnik dla rodziców i specjalistów. Wyd.Pestka i Ogryzek, Warszawa