DR IWONA PALICKA

Specjalista Psychologii Klinicznej – NEUROPSYCHOLOG TERAPEUTA TRAUMY I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH

INTEGRACJA SENSORYCZNA

W diagnozie dziecka stosuję zasadę A.J.Ayres „Patrz motorycznie, myśl sensorycznie”, w związku z tym w trakcie wywiadu z rodzicami zawsze pytam o odbieranie wrażeń sensorycznych i przebieg kamieni milowych rozwoju oraz obserwuję dzieci pod kątem reakcji na różne bodźce.

Prowadzę diagnozę i terapię integracji sensorycznej od 2005r. Stale się szkolę i podnoszę kwalifikację.

Na zdjęciu z Elisabeth Soechting oraz Zoe Mailloux podczas cyklu szkoleń „Integracja Sensoryczna wg Ayres – wersja oryginalna” (2015/2016)

SoechtingZoeMailloux

 

Propaguję wiedzę o Integracji Sensorycznej podczas prelekcji dla nauczycieli, a także wykładów dla studentów różnych kierunków, w  tym Studiów Podyplomowych Integracja Sensoryczna przy Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie Centrum Integracji Sensorycznej oraz Centrum Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Dzielę się także swoją pasją i doświadczeniem podczas różnych konferencji wielospecjalistycznych

DSC_7432a

DSC_7322a

Zdjęcia z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH „Bóle i inne objawy chorobowe odczuwane w obrębie głowy, twarzy, połączenia głowowo-szyjnego, epidemiologia, patogeneza, diagnostyka, terapia”; referat: „Deficyty przetwarzania sensorycznego w praktyce neuropsychologa dziecięcego”- kwiecień 2016r.

 

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej prowadzona jest zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej www.integracjasensoryczna.org.pl

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (przetwarzania sensorycznego):

* dzieci do 4 r.ż.: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, ocena rozwoju psychoruchowego, próby kliniczne, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji)

* dzieci powyżej 4.roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy Południowo-Kalifornijskie/ Testy SIPT, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji)

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej – od października 2017r. w funkcji Prezesa