DR IWONA PALICKA

Specjalista Psychologii Klinicznej – NEUROPSYCHOLOG TERAPEUTA TRAUMY I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH

INTEGRACJA I STYMULACJA ODRUCHÓW WG INPP

Prowadzę terapię neurorozwojową – diagnoza i terapia niedojrzałości neuromotorycznej (opóźnienia neurorozwojowego) metodami INPP (integracja odruchów pierwotnych wg met.Sally Goddard-Blythe.

Certyfikat Terapeuty neurorozwoju INPP nr 005/INPP/POLAND, update: 5/INPP/PL/2021)

 

 

The Institute for Neuro-Physiological Psychology Chester

 

 

Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP POLSKA

W 2018r. otrzymałam od Sally Goddard-Blythe licencję do prowadzenia 1-dniowych szkoleń informacyjnych dla personelu medycznego „Oznaki niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i dorosłych


PONADTO:

prowadzę podstawowe szkolenia 2-dniowe dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  (LIC I/2009/0005/Poland, update: 4/TREN/SzD/INPP/PL/2021/2022).

Szkolenie podstawowe nt. odruchów wg metody dr Sally Goddard z INPP w Chester pt. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
(dawniej: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Programu Integracji Odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester”)
skierowane jest do nauczycieli i pedagogów pracujących w szkole z grupą.
Uczestnicy poznają sposoby testowania przetrwałych odruchów pierwotnych (prymitywnych) oraz sposoby korekcji w formie ćwiczeń ruchowych.

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz badań nad ich wpływem na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Uczenie się oparte na tej koncepcji  jest efektywne  i pozwala dziecku rozwijać się prawidłowo i uczyć.

Program szkolenia:

– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
– Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS)
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do badań przesiewowych testami INPP oraz prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”; możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie.

koszt szkolenia 550 zł/osoba

zgłoszenia: iwona.palicka@gmail.com

Absolwenci pierwszej polskiej edycji szkolenia rocznego INPP 2007/2008

w środku:
Jur ten Hoopen
nasz nauczyciel

w środku:
Sally Goodard-Blythe i Peter Blythe
po egzaminie końcowym