DR IWONA PALICKA

Specjalista Psychologii Klinicznej – NEUROPSYCHOLOG TERAPEUTA TRAUMY I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH

INTEGRACJA I STYMULACJA ODRUCHÓW WG INPP

Prowadzę terapię neurorozwojową – diagnoza i terapia niedojrzałości neuromotorycznej (opóźnienia neurorozwojowego) metodami INPP (integracja odruchów niemowlęcych wg met.Sally Goddard-Blythe – certyfikat Terapeuty neurorozwoju INPP nr 005/INPP/POLAND, update: 5/INPP/PL/2017)

The Institute for Neuro-Physiological Psychology Chester

 

 

Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP POLSKA

W 2018r. otrzymałam od Sally Goddard-Blythe licencję do prowadzenia 1-dniowych szkoleń informacyjnych dla personelu medycznego „Oznaki niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i dorosłych


PONADTO:

prowadzę podstawowe szkolenia 2-dniowe dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  (LIC I/2009/0005/Poland, update: 4/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020).

Szkolenie podstawowe nt. odruchów wg metody dr Sally Goddard z INPP w Chester pt. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
(dawniej: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Programu Integracji Odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester”)
skierowane jest do nauczycieli i pedagogów pracujących w szkole z grupą.
Uczestnicy poznają sposoby testowania przetrwałych odruchów pierwotnych (prymitywnych) oraz sposoby korekcji w formie ćwiczeń ruchowych.

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz badań nad ich wpływem na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Uczenie się oparte na tej koncepcji  jest efektywne  i pozwala dziecku rozwijać się prawidłowo i uczyć.

Program szkolenia:

Dzień I. (sobota) :
Objawy i symptomy odruchów pierwotnych
Kryteria diagnostyczne
Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne
Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne
Funkcjonowanie układu przedsionkowego
Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową
Testy na równowagę i koordynację

Dzień II. (niedziela):
Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową
Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

UWAGA:
od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”; możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie.

koszt szkolenia 600 zł/osoba

zgłoszenia: iwona.palicka@gmail.com

Absolwenci pierwszej polskiej edycji szkolenia rocznego INPP 2007/2008

w środku:
Jur ten Hoopen
nasz nauczyciel

w środku:
Sally Goodard-Blythe i Peter Blythe
po egzaminie końcowym